“شعله ی رقصان امید باشید”

فارسی گزینه گویی

اگرچه ویرانی و خون
اگرچه جنگ و جنون
اگرچه هزاران هزار دور
همچنان اما آمیزه ی عشق و شور….
می گویند نومیدی، درست در نقطه ی اوج، به امید پهلو می زند و در انتهای یک زمستان سخت، بهار، شکوفه می دهد.
شعله ی رقصان امید باشید
سال نو مبارک

Related posts

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

شمردن زخم ها دیگر فایده ای ندارد

بهزاد خوشحالی

یک اصل مهم در بازی شطرنج:

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

بهزاد خوشحالی

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش نهم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید