علیه عقل، حقیقت و مسوولیت

Image default
گزیده یادداشت

علیه عقل، حقیقت و مسوولیت
فاشیسم ایرانی یا همان “فارشیسم”، فراتر از سطح تعصبات فردی، سیستمی است کە توسط قوانین نانوشتە و نهادها امکانپذیر شده است.
انکار گذشته جنایت علیه ملت ها، توجیه جنایت های سازمان یافته در اینجا و اکنون، تعریف روزانه زبان برتر، اندیشه برتر، شجاعت برتر، و تبدیل آموزش و پرورش و رسانه به ابزاری برای تسلط بر ملت ها، نه تنها به وحشیت فاشیستی، جان تازه می بخشند بلکه با توجیه گذشته و مشروعیت بخشیدن به اندیشه و گفتار و کردار اکنون، هر آنچه را که وسیله و هدف سرکوب و تداوم سلطه است میهنی-ملی و ایرانی می خوانند.
دروغ سیاسی و سیاست دروغ، پرتره میهن پرستی است، اغراق، مشخصه تاریخ نظام اندیشگی است، ملت ها و حقوق آنها نادیده گرفته می شوند، نمایش جهل و القای آن به مثابه دانش، عادت روزانه است، فرشته سازی از خود و شیطان سازی از دیگری، درونی شده است، و فرهنگ جهل ساختگی، عاملیت، ارزش ها و هویت ها را به محاق رانده است.
فاشیسم ایرانی حتی توانسته است حافظه جمعی را به مقاومت جمعی علیه ملت های تحت سلطه تبدیل کند و اگر می بینیم چپ و راست و میانه و مذهبی و سکولار و چه و چه، در نقطه و زمان صفر یک رفتار مشترک نشان می دهند متاثر از همین وضعیت است.
تولید و باز تولید تخیل عمومی در بستر ایجاد عادات، حساسیت ها، تمایلات و حتی ارزش های حیاتی، یک سازوکار است که هم بیگانه می سازد و هم دامنه آن، از خشونت نمادین کلامی و فکری تا خشونت همه جانبه متفاوت است.
تخیل عمومی، تصور عمومی می سازد و تا جایی پیش می رود که تحت سلطگی ملت ها، سرکوب، نابودی و ذوب آنها را هم خیر عمومی می نامد.
فاشیسم ایرانی یک دستگاه فکری تولید کرده است که عقل، حقیقت، و مسوولیت انسانی را انکار می کند…..
نقاشی از: Javi Plasin

Related posts

جمهوری اسلامی، “موجه نمایی” یک تجاوز

بهزاد خوشحالی

بردگی ارادی و روشنفكر

بهزاد خوشحالی

اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

بهزاد خوشحالی

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

سازمان دهی مجدد جنبش “روژهه‌لات” و چند نکته

بهزاد خوشحالی

لرستان، کرمانشاه، کردستان، بالاترين نرخ بيکاری در ايران

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

تغییر کردن شهامت می‌خواهد

بهزاد خوشحالی

مردم ایران سرانجام، این”حبس بزرگ” را با “آزادی بزرگ” جایگزین خواهند نمود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید