غرور ملی، نتایج یک مطالعه

Image default
تحلیل گزیده
غرور ملی، نتایج یک مطالعه
احساس غرور افراد نسبت به موفقیت های ملتی که به آن تعلق دارند باعث افزایش احساس وابستگی به آن ملت می شود.
غرور ملی (National Pride) را می توان به عنوان احساس مثبتی که افراد در نتیجه ی هویت ملی شان نسبت به سرزمینشان را دارند تعریف کرد.
غرور ملی در سه سطح اول: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دوم: دستاوردهای فرهنگی و علمی و سوم: گسترش وفاداری و احساس برتری ملی قابلیت بررسی دارد.
غرور ملی همچنین شامل بعد سیاسی (جنبه های مدنی هویت ملی) و بعد فرهنگی (جنبه های قومی هویت ملی) است.
غرور ملی یک انعکاس مفاهیم عمیق و تاریخی ریشه دار اجتماعی از هویت است.
هویت ملی، از طریق روند توزیع مداوم، غرور ملی را تقویت می کند.
طول عمر هویت ملی می تواند از طریق چندین مکانیسم بر غرور ملی تاثیر بگذارد.
تنها یک حس تعلق ملی ممکن است در فرایند ساخت کشور نقش بازی کند.
و غرور ملي مي تواند زمينه ساز حس مشترک ملي ميهني بين شهروندان جامعه شود.
****
در یک پژوهش میدانی که از شهروندان اروپایی گرفته شده پرسیده شده است احساس غرور ملی آنها نسبت به سرزمینشان چگونه است؟
44.5 درصد گفته اند که بسیار زیاد افتخار می کنند
42.5 درصد گفته اند کاملا افتخار می کنند
10.4 درصد خیلی افتخار نمی کنند
2.6 درصد اصلا افتخار نمی کنند
کسانی که بسیار زیاد افتخار می کنند دلایل خود را اینگونه بیان نموده اند:
طول عمر هویت ملی
رویدادهای تاریخی افتخار آفرین
اعتماد به نفس بالا
احساس امنیت فراوان
این تحقیق همچنین نشان می دهد که در کشورهای با سابقه ی حکومت سوسیالیستی، کشورهای دارای تقسیم بندی قومی و زبانی، و کشورهایی که در آنها نابرابری اقتصادی وجود دارد احساس غرور ملی، پایین است.
علاوه بر این، احساس محرومیت، احساس تبعیض، و فقدان مشروعیت سیاسی نیز با غرور ملی، رابطه ی معکوس دارند.
همچنان که گفته شد طول عمر هویت ملی (National Identity Longevity)، مهمترین دلیل برای گروهی است که غرور ملی بسیار بالایی دارند.
بر اساس این تحقیق، شاخص تاثیر طول عمر هویت ملی بر غرور ملی، برای پرتقالی ها عدد 1 (100 درصد)برای بریتانیایی ها، 83/.، برای اسلونیایی ها و یونانی ها، 65/.، هلندی ها، 64/. و برای ایسلند و بلاروس، به ترتیب، 21/. و 22/. است. این شاخص برای آلمان، 57/. و برای روسیه، 33/. گزارش شده است.
پ.ن: غرور ملی به معنای افراطی گری ملی و برتری نژادی نیست
منبع:
The longevity of national identity and national pride: Evidence from wider Europe Valentina Dimitrova-Grajzl, Jonathan Eastwood and Peter Grajzl

Related posts

بررسی اتحاد مجدد، یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

درباره همبستگی منفی دلبستگی شدید به گروه ملی با وابستگی به کشورایران

بهزاد خوشحالی

مساله ی استقلال طلبی کوردها زخمی کاری تر از امروز و دیروز است

بهزاد خوشحالی

مەغڵەتەی لۆژیک و ئێمەی کوردستانی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبايی شناختی كردن واقعيتی به نام ملت كرد (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و مارکسیسم -بخش سوم

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید