لورها و کوردها، دو روی یک سکه

Image default
تحلیل دیدگاه گزیده
لورها و کوردها، دو روی یک سکه
یک: در پژوهشی ژنتیک که بر روی کوردها و لورها و یاسوجی ها و لردکانی ها انجام شده است جمعیت لورستان و کوردستان بیشترین تعداد آلل های مشترک با یکدیگر را دارند. از ۴۱ آلل HLA-C،
۲۴ آلل در جمعیت لورستان و کوردستان مشترک است.
دو: این پژوهش بر روی ۲۳۹ نفر شامل ۶۶ نفر از چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردکان، ۸۴ نفر اهل یاسوج، ۷۹ نفر از لورستان، و ۵۶ نفر از کوردستان انجام شده است.
جمعیت لورها و کوردها در ایران، گروهی با کوردها گرجستان، دروزیان عرب، و یهودیان مراکشی تشکیل می دهند که بیشترین تشابه ژنتیکی را با یکدیگر دارند.
چهار: مشخصات HLA کلاس L از جمعیت لور و کورد نشان می دهد که لورستان و کوردستان، بیشترین پیوستگی ژنتیکی را با هم دارند.
پنج: درجه مشابهت ژنتیکی میان لورها و کوردها بسیار بالاتر از تشابهات ژنتیکی میان لورها و کوردها با چهارمحال و کهگیلویه و بویر احمد است.
شش: فرکانس بالای تشابه ژنتیکی میان لورها و کوردها نشان می دهد که آنها اولا از سایر گروه ها در ایران، متمایز هستند و دوما حدود ۴۰ هزار سال است که در این مناطق سکونت داشته اند.
هفت: این پژوهش همچنین بر این واقعیت صحه می گذارد که نخستین ساکنان زاگرس، ایلامی بودند پس از آنها کاسی ها و سپس مادها در این سرزمین سکنا گزیده اند.
نگاه کنید به:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063635/#!po=46.0396

Related posts

من چرخ را اختراع کردم

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (6)

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

لرستان، کرمانشاه، کردستان، بالاترين نرخ بيکاری در ايران

بهزاد خوشحالی

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

پس از فروپاشی

“فروپاشی ارزش های ایدئولوژیک” در جمهوری اسلامی، پیش از فروپاشی نظام آغاز شده است

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید