Image default

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

لورها و کوردها، دو روی یک سکه
یک: در پژوهشی ژنتیک که بر روی کوردها و لورها و یاسوجی ها و لردکانی ها انجام شده است جمعیت لورستان و کوردستان بیشترین تعداد آلل های مشترک با یکدیگر را دارند. از ۴۱ آلل HLA-C،
۲۴ آلل در جمعیت لورستان و کوردستان مشترک است.
دو: این پژوهش بر روی ۲۳۹ نفر شامل ۶۶ نفر از چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردکان، ۸۴ نفر اهل یاسوج، ۷۹ نفر از لورستان، و ۵۶ نفر از کوردستان انجام شده است.
جمعیت لورها و کوردها در ایران، گروهی با کوردها گرجستان، دروزیان عرب، و یهودیان مراکشی تشکیل می دهند که بیشترین تشابه ژنتیکی را با یکدیگر دارند.
چهار: مشخصات HLA کلاس L از جمعیت لور و کورد نشان می دهد که لورستان و کوردستان، بیشترین پیوستگی ژنتیکی را با هم دارند.
پنج: درجه مشابهت ژنتیکی میان لورها و کوردها بسیار بالاتر از تشابهات ژنتیکی میان لورها و کوردها با چهارمحال و کهگیلویه و بویر احمد است.
شش: فرکانس بالای تشابه ژنتیکی میان لورها و کوردها نشان می دهد که آنها اولا از سایر گروه ها در ایران، متمایز هستند و دوما حدود ۴۰ هزار سال است که در این مناطق سکونت داشته اند.
هفت: این پژوهش همچنین بر این واقعیت صحه می گذارد که نخستین ساکنان زاگرس، ایلامی بودند پس از آنها کاسی ها و سپس مادها در این سرزمین سکنا گزیده اند.
نگاه کنید به:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063635/#!po=46.0396

زخمِ کاریِ این روزهای ما

بهزاد خوشحالی

سه‌باره‌ت بە “سمكۆ” و مارشەمعوون

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

تهدیدهای پیش روی آمریکا در 2013 و کردستان به عنوان یکی از کانون های اصلی منازعه

بهزاد خوشحالی

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

نگاهی انتقادی به نظریه ی کولونیالیسم داخلی و ناکارایی آن در مورد کوردستان- بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

روشنفکر ايرانی، مساله‌ی ملت کرد و مسووليت ما

بهزاد خوشحالی