“مقاومت کردن” در برابر “فهمیدن”

Image default

Related posts

شمردن زخم ها دیگر فایده ای ندارد

بهزاد خوشحالی

خوش بینی و بدبینی

بهزاد خوشحالی

مقدمه ای برای ورود به “نظریه ی نبرد نامتقارن”

بهزاد خوشحالی

آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

بهزاد خوشحالی

“برای نیکی‌ها، برای آینده، برای آزادی”

بهزاد خوشحالی

بررسی دگرگونی‌های خاورمیانه و شاخ آفریقا از نگاه “مدیریت تحول”

بهزاد خوشحالی

سلطه گران واقعی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید