ملت كرد

Image default
گزیده یادداشت
اگر “استقلال رأی”‌، “‌اعتماد به نفس”، “اتكا به تحول فرهنگی” ‌و مهمتر از همه “اعتقاد به خود” در وجود اعضای ملت كرد از ميان می رود و به از كف رفتن هويت، پويایی، تحول و بالندگي می انجامد؛
اگر ملت كرد دربرابر فرهنگ ديگر، به صورت خاضعانه با شيفتگي و سلب هويت فرهنگي برخورد و همه عناصرفرهنگي خود را بهه پاي هويت فرهنگي ديگر قرباني و به سرعت عناصر بيگانه را پذيرفته است (و می پذیرد)؛
اگر حوزه هاي ادراك، شناخت، ارزشي، گرايشي، قابليت ها و باورها كه از يك فرد كرد، شخصيت ويژه و منحصربفردي خلق مي‏نمود، دچار دگرگوني شده و فرزندان ملت كرد تا حد “موجوديت هاي ژلاتيني”، هويت از دست داده اند (و می دهند)؛
اصلاح مسیر و تلاش برای بازگرداندن این آسیب جدی، نباید با هدف “آسیب اخلاقی زدن” بلکه باید با نقد کردن به روش درستت علمی و با “رعایت اصول اخلاقی” همراه باشد.
بزرگان می گویند: “پدید آوردن کارهای ماندگار، شوری و شخصیتی با ویژگی های بزرگ منشی، راستگویی، انصاف و حقق شناسی می طلبد نه نمایشگری و بس به بهای خوار شمردن دیگران به هر دستاویزی”….

Related posts

به جرم “کرد بودن” متهم هستی حتی اگر عکس آن ثابت شود

بهزاد خوشحالی

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

خاورمیانه، به سوی “جنگ همه علیه همه”….

بهزاد خوشحالی

مردم ایران سرانجام، این”حبس بزرگ” را با “آزادی بزرگ” جایگزین خواهند نمود

بهزاد خوشحالی

بر سر موکریان چه آمده است؟

دربارەی پسا تمامیت خواهی

بهزاد خوشحالی

چرا با دسته واژه ی “تمامیت ارضی” مخالفم

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت -بخش دوم

دیدگاه خود را بنویسید