“من چگونه باید باشم؟”، “من چه باید بکنم؟”

تحلیل دیدگاه فارسی

در ضرورت تدوین “منشور اخلاقی”
در دنیایی زندگی می کنیم که پر از نقشه های اخلاقی گوناگون است و “ما” بدون اینکه در تدوین این نقشه های اخلاقی، حضوری موثر داشته باشیم هر کدام نقشه ای را پذیرفته این و یا خود را هواخواه آن می دانیم.
شدیدترین و افراطی ترین نزاع ها و در کنار آن، امکان همیشگی تعارض نزد ما، همواره پیروی از همین گوناگونی نقشه ها بوده است. عادلانه و ناعادلانه، زشت و زیبا، خوب و بد، خود و دیگری و….. همان چیزهایی است که درباره ی آنها اختلاف داریم، در مورد آنها به تصمیماتی رضایت بخش نرسیده ایم و در بسیاری از موارد، نسبت به آنها دشمن همدیگر می شویم و همواره خود را برحق هم می دانیم.
یکی از مهمترین راه ها برای چاره یابی این موضوع نزد ما شاید تدوین یک نقشه ی اخلاقی و به عبارت دیگر “منشور اخلاقی” برای ملت است.
“من چگونه باید باشم؟”، و “من چه باید بکنم؟” را باید در منشور اخلاقی پاسخ گفت…

Related posts

احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

بهزاد خوشحالی

امروز ٢٦ فروردين

بهزاد خوشحالی

در ضرورت گذار سريع مبارزه و مقاومت کردستان از حزب گرایی به فورماسيون “جنبش رهایی بخش ملی” مهمترين ویژگیهای جنبش سياسی:

بهزاد خوشحالی

ناسیۆناڵیسمی کوردیی و دیاسپۆڕای کورد

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

آمریکا می آید، آمریکا نمی آید…پس اراده ی انسان ها کجاست؟

بهزاد خوشحالی

پایان، اینسان….به سلامتی انقراض انسان

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

پای حرفی که زده ای “بایست”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید