هر جنبش ملی گرایانه باید به دنبال استقلال باشد

Image default
گزیده یادداشت
هر جنبش ملی گرایانه باید به دنبال استقلال باشد
به باور “مارگارت مور”، ناسیونالیسم، یک “ایسم” نیست و نباید فرض کرد به صرف وجود “ایسم”، یک ایده ی اصلی وجود دارد.
او بر این باور است که در ناسیونالیسم، ممکن است ایده ی سوسیالیسم یا لیبرالیسم وجود داشته باشد و این به دلیل سرشت متنی و ویژگی پروتئینی ناسیونالیسم است. از همین رو است که بنابر دیدگاه “آنتونی اسمیت” و “هاچینسون”، اخلاق ناسیونالیسم، اشکال مختلفی دارد. به باور “مور”، این اصطلاح اغلب پدیده های فرهنگی، سیاسی، روحی و اجتماعی را شامل می شود.
او با استناد به “اسمیت”، شاکله ی ناسیونالیسم را ملت، روند ساخت و ساز دولت، آگاهی انسان های تشکیل دهنده ی ملت به آن، همچنین وابستگی آنها به این چارچوب (ملت) و حرکت سیاسی متعاقب آن (با هدف تشکیل قدرت)، برمی شمارد.
به باور او، هویت ملی، جمع آگاهی و وابستگی انسان ها به ملتی است که خود آن را تعریف کرده اند و نیز در یک رابطه ی دوطرفه، با آن، خود را می شناسانند.
“مارگارت مور” همچنین با استفاده از این استدلال “ارنست گلنر” که “”ملی گرایی عمدتا یک اصل سیاسی است که می گوید واحد سیاسی و ملی باید هماهنگ باشند” نتیجه می گیرد که که هر جنبش ملی گرایانه مستلزم این است که به دنبال استقلال باشد.
“مور” در تبیین بیشتر ناسیونالیسم می گوید: “ما باید ملی گرایی را به عنوان یک استدلال هنجاری تفسیر کنیم که ارزش اخلاقی را در مورد عضویت ملی و در مورد موجودیت گذشته و آینده ملت به ارمغان می آورد و ملت را با یک وطن یا بخشی از جهان مشخص می کند.”
او در تفسیر خود از ناسیونالیسم به عنوان یک استدلال هنجاری، بر این باور است که: “یکی از مزایای مشاهده ملی گرایی به عنوان یک نظریه هنجاری در مورد ارزش عضویت ملی و جوامع ملی آن است که می تواند بر روی سیاست های کلیدی و یا مطالبات ملی گرایان حساب کند.” ….
منبع:
Margaret Moore. The Ethics of Nationalism, OXFORD University press

Related posts

قابل توجه احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

کابوس خاورمیانه، بومرنگ بنیادگرایی

کورد و میراث شوم

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

بسندگی زبان فارسی، الگوی تسخیر زبانی

دختر نازم ژوان جان!

بهزاد خوشحالی

شاید یک چرنوبیل (ایرانی) تا فروپاشی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید