هنوز “پخته” نیستیم

Image default
گزیده یادداشت

هنوز “پخته” نیستیم
“زرتشت! میوه هایت رسیده اند اما تو هنوز برای میوه هایت رسیده نیستی.”
به تعبیری دیگر:
میوه های “تحول” و “دگرگونی” رسیده اند اما آیا “ما” برای دگرگونی و تحول رسیده هستیم؟
اگر پاسخ “نه” است هنوز باید “پخته” شویم….
توضیح: جمله ی داخل گیومه از نیچه است

Related posts

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل- بخش پنجم و پایانی

اروپا و چرایی نگاه امنیتی به برجام

جنبشی از جنس هویت، رهبری از جنس آزادی

از “جمهوری ولایی” به ” حاکمیت سپاه”ی

بهزاد خوشحالی

تداوم حرکت پیوستەی کردها در پروسەی سیاسی و قانونی ترکیه؛

بهزاد خوشحالی

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

سه‌باره‌ت بە “سمكۆ” و مارشەمعوون

خیانت به عنوان یک تهدید قدرتمند در میان ما باقی خواهد ماند

خلق یک خط گذر برای آینده

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید