هنوز “پخته” نیستیم

Image default
گزیده یادداشت

هنوز “پخته” نیستیم
“زرتشت! میوه هایت رسیده اند اما تو هنوز برای میوه هایت رسیده نیستی.”
به تعبیری دیگر:
میوه های “تحول” و “دگرگونی” رسیده اند اما آیا “ما” برای دگرگونی و تحول رسیده هستیم؟
اگر پاسخ “نه” است هنوز باید “پخته” شویم….
توضیح: جمله ی داخل گیومه از نیچه است

Related posts

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

روانشناسی توهم کنترل و متوهمان قدرت

انتخابات پارلمانی حکومت حريم کردستان، نمايش يک انتخاب(ات) دموکراتيک

بهزاد خوشحالی

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

بڕیاری پێکهێنانی “دەوڵەتی ئێلێکترونی کوردی” (Kurdish eGovernment)

بهزاد خوشحالی

“اکنون حتی گرم شدن زمين هم به سود کردهاست”

بهزاد خوشحالی

چرا تمدن جدید، ضد کوردها است

بهزاد خوشحالی

بالاترین نرخ بیکاری کشور

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید