هویت

Image default
گزیده یادداشت

یک جامعه را نمی توان ‌ بر دوش انسان هایی بنا کرد که سمفوني‌ آزادی خود را در مرگ طبیعی دشمنان آزادی مي‌جويد.
اندکی شفاف تر بگویم:
با “هویت متلاشی شده”، “هویت شکل نگرفته”، “شخصیت خودشیفته”، “شخصیت پرخاش گر”، “شخصیت خودمحور”، “شخصیت هیجان خواه”، “شخصیت متعصب” و….نمی شود به رهایی رسید.
پای بر زمین کوبیدن و چنگ بر آسمان زدن، مشکل را حل نخواهد کرد….

Related posts

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

بر سر موکریان چه آمده است؟

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

بالاترین نرخ بیکاری کشور

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

وقتی کشورها شروع به فروپاشی می کنندو درگیری های مسلحانه آغاز می شوند

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید