هویت

Image default
گزیده یادداشت

یک جامعه را نمی توان ‌ بر دوش انسان هایی بنا کرد که سمفوني‌ آزادی خود را در مرگ طبیعی دشمنان آزادی مي‌جويد.
اندکی شفاف تر بگویم:
با “هویت متلاشی شده”، “هویت شکل نگرفته”، “شخصیت خودشیفته”، “شخصیت پرخاش گر”، “شخصیت خودمحور”، “شخصیت هیجان خواه”، “شخصیت متعصب” و….نمی شود به رهایی رسید.
پای بر زمین کوبیدن و چنگ بر آسمان زدن، مشکل را حل نخواهد کرد….

Related posts

جهان مجازی، جهان واقعی، تعامل دو جهانی، ملت بدون دولت، استقلال

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

“چرای مقدس” چيست؟

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (12)

بهزاد خوشحالی

ایرانشهری و امتناع توسعه

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

دیدگاه خود را بنویسید