پسا تمامیت خواهی؛ ویژگی ها

Image default
گزیده یادداشت
پسا تمامیت خواهی؛ ویژگی ها
تعریف:
سیستم حاکمیت در پسا تمامیت خواهی دیگر مبتنی بر خشونت آشکار نیست بلکه بر پایه ی ترس و کنترل نامحسوس تجدید بنا شده است.
ویزگی ها:
در جامعه ی پسا تمامیت خواه، نا امیدی منجر به بی تفاوتی و بی تفاوتی منجر به انطباق پذیری می شود، قطع امید کردن از تغییر و اصلاحات، به توجه به اهداف کاملا شخصی می انجامد و انرژی های در جهت بیرون، به سمت داخل -یعنی حداقل کردن مقاومت- منحرف می شود.
مردم بیش از پیش، به خود، به خانه، و به خانواده هایشان توجه می کنند، به شدت کار می کنند، پول درمی آورند، خانه را به بهترین مکان برای استراحت تبدیل می کنند، محیط بیرون از خانه را به فراموشی می سپارند و استعدادهای خلاقانه ی خود را در امور شخصی به کار می گیرند.
در جوامع پسا تمامیت خواه، مردم خانه های خود را با انواع لوازم و وسایل زیبا پر می کنند، وضعیت زندگی خود را بهبود می بخشند، آن را برای خودشان خوشایند می کنند، خانه ی بیشتری می سازند یا می خرند، به اتومبیل هایشان بیشتر توجه می کنند و علاقه ی بیشتری به غذا و پارچه و مدل لباس و آرایش و راحتی نشان می دهند.
آنها با تلاش در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، عمدا توجه خود را به جامعه از دست می دهند و از نگرانی های جامعه منحرف می شوند.
آنها آرام آرام، ابتدا نسبت به سیاست و اخلاق و معنویت، بی تفاوت می شوند و سرانجام خود را با ترس و کنترل سازگار می کنند.
در کنار این روند، همه چیز آنها در عرصه ی عمومی، تبدیل به آرمان گرایی و شعار می شود، به دام “نقض پیچیده” می افتند، تلاش آنها برای تغییر سیاسی، غیرواقعی و ناکافی می شود و منطق آنها برای تغییر، به حرکت غیر منطقی در مسیر قدرت ناشناس -ماورایی و ایدئولوژیک و فراتر- قرار می گیرد.
مقاومت در برابر هوشیاری نیز یکی دیگر از ویژگی های نهادینه شده در انسان پسا تمامیت خواهی است که اتفاقا متفکرانه نیز هست و برای آن، مبارزه هم می کنند….
منبع:
, ideolect, Post-Totalitarianism

Related posts

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

ایران، هویت فروپاشیده، انسجام در حال فروپاشی

ترور روانشناختی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سیزدهم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

برای آنانکه “دوران توازن ناپايدار” را تنها يک تئوری می‌پنداشتند

بهزاد خوشحالی

بازی بزرگ چین در خاورمیانه- بخش دوم

چالش های فراروی “کومله” از نگاه توسعه منابع انسانی

بهزاد خوشحالی

هویت

دیدگاه خود را بنویسید