Image default

پ.ک.ک و پارتی، دام ها و سرشکست ها

باید آن بخش از معادله باشی که نه بتوان آن را حذف کرد و نه به عددی کوچک تبدیل شد که تاثیری در کل نتیجه نداشته باشد
هنگامی که پ.ک.ک و پارتی، در معادلات حاکم بر خاورمیانه جای گرفتند این، به یکی از بزرگترین دستاوردهای کورد از ابتدای مبارزات رهایی بخش تا آن زمان تبدیل شد:
کوردها دیگر ملتی نخواهند بود که تمامی قراردادهایی که مربوط به سرزمین و مردم اوست بدون او منعقد خواهد شد.
اما کوردها تلاش نکردند عدد تاثیرگذار خود بر معادلات خاورمیانه و منطقه را افزایش دهند. دانش ناکافی، مدیریت ناکارامد، گذشته نگری، عدم ورود به آینده، نشناختن تهدیدها، کوچک انگاری تهدیدات، ناتوانی در تبدیل تهدیدها به فرصت ها، عدم استفاده ی بهینه از فرصت ها، فقدان گفتمان ملی کارا و اثربخش، تجدید نطر طلبی، تاکتیک گرایی زیاده روانه، بخشی نگری، تک محوری حزبی، و مهمتر از همه، از دست دادن تدریجی موقعیت هایی که به خاطر آن، در معادلات تعریف شده بود به تدریج، کوردها را به عددهای کوچک و کوچک تر تبدیل کرد به طوری که قدرت های جهانی و منطقه ای، اکنون به سادگی کوردها را در دستیابی به آرمان های خود نه تنها یاری نمی کنند بلکه آنها را نیز کنار می گذارند و دوباره، به همان مسیری می روند که بدون رضایت کوردها، جهان جدید خود را نظم بندی کنند.
همچنانکه سال ها پیش اشاره کرده ام و متاسفانه بسیاری از اشارات آن روزها اکنون صورت عملی به خود گرفته است کوردها به دام برخی سرشکست ها افتادند.
نگاهی دوباره به این سرشکست ها را ضروری می دانم:
نخست:کوتاه شدن دوره ی موفقیت (Imitation)
دوم: دست برداشتن از تلاش حداکثری و درافتادن به دام انتظار (Inertia)
سوم:افراط در یک بعد و مسامحه در ابعاد دیگر (Sub-optimization)
چهارم: نفس احساس موفقیت در بازی مذاکره و صلح (Change of game)
پنجم: شکست با بیش از یک نقاب (Shift of paradigm)
چاره چیست؟
هم پارتی و هم پ.ک.ک باید به همان مسیری بازگردند که ذات مایه ی آن هاست. آنها باید به مزیت هایی که داشته اند بازگردند، همان مزیت هایی که بدانها چندان قدرت بخشید که به بخشی از معادله ی خاورمیانه و منطقه تبدیل شدند.
پ.ک.ک و پارتی، لازم است در سریع ترین زمان ممکن، از قیدهایی که قدرت های منطقه ای و جهانی به پای آنها بسته اند خود را رها سازند تا از کوچک تر و کوچک تر شدن عدد خود در معادله و در نهایت، بدون تاثیر شدن در کلان معادله ی خاورمیانه جلوگیری کنند

فروپاشی جامعه مدنی؛ فروپاشی ایران

دەربارەی ناسیۆنالیزم و ئایین و پرسی کورد

“گسل طبیعی”، “گسست ملّی”

بهزاد خوشحالی

زنان در نظام های تمامیت خواه بزرگترین قربانیان هستند.

بهزاد خوشحالی

چالش‌های فراروی ايران

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (5)

“خورشيد تو، اشعه‌هايی است که انديشه‌ات به زندگی تابيده”

بهزاد خوشحالی

چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد

بهزاد خوشحالی

پرده هایی از “ارکستر ضد ایرانی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید