چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟ 

Image default
گزینه گویی یادداشت

چگونه رسانه های اجتماعی بر یک جامعه دموکراتیک تاثیر می گذارند؟
آثار منفی بر روند جامعه ی دمکراتیک
نخست آنکه عمدا در یک گروه قرار نگیرید که هر عضو از آن گروه، از اطلاعات همان گروه حمایت می کند. این موضوع منجر به پلاریزاسیون یا “کمان اطلاعات” می شود. این مساله در ادامه منجر به افراطی تر شدن اعضای گروه در اعتقادات خودشان می شود. همچنین شکاف بین گروه های مختلف را عمیق تر می کند.
دوم: اخبار دروغ، هرچند مخاطبان بیشتری را جذب می کند اما بر جامعه ی دمکراتیک تاثیر نامطلوب می گذارد.
سه: به اشتراک گذاری اخبار و نوشته های نفرت انگیز از دیگر عوامل منفی موثر بر روند دمکراتیزاسیون است.
چهار: تعصب تایید از دیگر عوامل منفی موثر دیگر بر جامعه ی دمکراتیک است.
پنج: جهان رسانه های اجتماعی همچنین به دلیل آنکه تمایل دارد گروه های کوچک و عمیقا قطبی را ایجاد کند که تمایل به باور کردن همه چیز را دارند- حتی اگر واقعی نباشند- می تواند بر جامعه ی دمکراتیک تاثیر منفی بگذارد.
شش: گروهی از دوستان که از آنها به عنوان دوستان ساحلی نام برده می شود نیز می توانند با برجسته سازی برخی اخبار کم اهمیت تر، روند جامعه ی دمکراتیک را با چالش اطلاعاتی روبه رو سازند.
آثار مثبت بر روند جامعه ی دمکراتیک
نخست: رسانه های جمعی به مردم کمک می کنند تا خود را بعنوان بخشی از چیزی بزرگتر مشاهده کنند؛ یعنی “ملت”. دوم: دنیای مجازی به عنوان “واسطه های منافع عمومی” می تواند احساسات ما را به سوی تشکیل واقعیت مشترک هدایت کند.
سه: باورهای اساسی سیاسی ما را می تواند منسجم تر کند.
چهار: جهان مجازی به دلیل آنکه ظرفیت دانشی سازمان ها و اشخاص را نشان می دهد تاثیری مثبت بر شناخت عمیق تر مردم از بازیگران سیاسی و غربالگری آنها در مسیر انتخاب بهینه خواهد داشت.
پنج: رسانه ی اجتماعی با شکستن قالب های سیاسی، افراد و سازمان ها وادار می کند برای راضی نگاه داشتن مخاطبان و اعضای خود، خود را به روزآوری کنند.
پ.ن: دو سوم امریکایی ها اطلاعات و اخبار خود را از جهان مجازی دریافت می کنند.
منبع: بخشی از یک پژوهش دانشگاه “ییل”

Related posts

اول “خانه” بعد “برنامه”

بهزاد خوشحالی

جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

بهزاد خوشحالی

گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

قارنا

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می‌چینند

بهزاد خوشحالی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید