Image default

کردستان

ساده است: برای تجزیه ی کردستان، کسی از ما نپرسید. ما نیز برای تشکیل کشور خود، از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
اگر کشور مستقل من با تجزیه ی کشور تو به وجود می آید این مشکل من نیست، مشکل خودت است.
اگر آزادی سرزمین من به معنای از دست رفتن کشور توست این قطعا مشکل خودت است.
یا باید بیندیشی و بپذیری یا باید راه دوم را انتخاب کنی. در هردو حالت، من حق خودم را خواهم گرفت. راه سومی وجود ندارد.
من برای رهایی محکوم به مبارزه هستم….

تنش ها دومینو وار پیش می روند

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش یازدهم)

بهزاد خوشحالی

چرخه ی ویرانگر “شاه و شیخ”؛ یک نگاه روانشناختی

بهزاد خوشحالی

رهبران احزاب کردستانی (حتما بخوانند)

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

“یا بمب یا بمباران”، “هم بمب هم بمباران”

بهزاد خوشحالی

دەربارەی پێویستی دروشمی نەتەوەیی

داهاتووبینی سێناریۆکانی ئامریکا بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست

خاستگاه کوردها (9)

بهزاد خوشحالی