کورد ایرانی،کورد ترکیه، کورد عراق، کورد سوریه با نگاهی به BDSM

تحلیل دیدگاه گزیده
کورد ایرانی،کورد ترکیه، کورد عراق، کورد سوریه با نگاهی به BDSM
در فانتزی BDSM شاهد نوعی جنبه آزار دهنده هستیم. وقتی که هر دو شرکت کننده رابطه یعنی سرور و برده کاملا با هم سازگار هستند و فرایندی به وجود می آید که برای هر دو لذتبخش خواهد بود. وقتی که یکی از دو انسان دمدمی مزاج، عاشق کنترل دیگران باشد و دیگری تنها به دنبال یک رابطه نرمال باشد در این صورت همه چیز از نظر فیزیکی و عاطفی آزار دهنده می شوند. اصطلاح BDSM انواع رفتارهای وابسته به عشق شهوانی یا نقش آفرینی است که شامل اسارت، نظم، تسلط و تسلیم،سادیسم و مازوخیسم و سایر پویایی های بین فردی مرتبط است. BDSM به صورت ترکیبی از اسارت و انضباط، تسلط و تسلیم، و سادیسم و مازوخیسم مورد استفاده قرار می گیرد که طیف گسترده ای از فعالیت ها، انواع روابط بین فردی، و خرده فرهنگ های متمایز را دربرمی گیرد. BDSM شامل روابط دو شخص یا دو جامعه است که نابرابری قدرت دارند، مبتنی بر رضایت آگاهانه است و شخص یا جامعه مسلط و شخص یا جامعه مطیع در آن به خوبی قابل تشخیص است. اصطلاحات بالا و پایین نیز استفاده می شود. در این حالت، شریک مسلط، کنترل روانی بر شخص مطیع را به دست می گیرد. همچنین، آزار فرد مطیع، بدون هیچگونه احساس تسلط روانی شخص مسلط است و شخص پایین، از آزار و تحقیر لذت می برد. یک رضایت آگاهانه وجود دارد و شخص مطیع لذت می برد همچنانکه شخص مسلط هم احساس گناه نمی کند. جالب اینجاست که هم شخص یا جامعه مسلط و هم شخص یا جامعه مطیع، همزمان به دنبال آزارهای جدید و تازه نیز هستند.
****
کورد ایرانی، کورد عراقی، کورد ترکیه و کورد سوریه را می توان به عنوان یک عارضه در چارچوب BDSM مورد بررسی قرار داد جایی که در آن هم جامعه کورد به عنوان مطیع و هم جامعه ایرانی، عراقی، ترکی و سوریه ای به عنوان جامعه مسلط، ازهمه جنبه های اسارت و نظم، تسلط و تسلیم، و سادیسم و مازوخیسم، با رضایت آگاهانه، لذت می برند.
پ.ن: برای درک بهتر BDSM این فیلم سینمایی را ببینید:
ـfifty shades of Grey

Related posts

جنگ های آخرالزمانی، به روزسازی فرمان جهاد

بازی بزرگ چین در خاورمیانه  – بخش چهارم

به‌ره‌ی كوردستانی و پێویستی زاڵبوون به‌سه‌ر ناته‌بایی ناسیندا Cognitive Dissonance (به‌شی یەکەم)

بهزاد خوشحالی

تقسيم بندی دمكراسی های نوين بر اساس دو مفهوم “مشاركت” و “آگاهی” نزد شهروندان

بهزاد خوشحالی

ئێمه و ناوچەکانی خوارگ (کرماشان و ئيلام و لورستان و لەکستان)

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش سوم

بهزاد خوشحالی

حقیقت، زبان مشترک

بهزاد خوشحالی

“منبری”ها، “حسین پناهی”ها، پیوستگی نسل های مبارزه

روزی که همه چیز، درست، سرجای خودش قرار داشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید