کومه‌له

Image default
گزیده یادداشت

آیا “کومه‌له” می تواند به مسیر موفقیت بازگردد
نخست: “کومه له” با چند ویژگی مهم پای در نهضت رهایی بخش کردستان گذاشت:
-حزب طبقه ی متوسط شهری
-حزب نوگرایی، نوخواهی و نواندیشی
-حزب نخبگان و دانش آموختگان
-حزب چپ ایدئولوژیک
با همین ویژگی ها بود که در میان خانواده های شهری در کردستان، پایگاه فکری و عملیاتی خود را نهادینه کرد، گستره ی خود را با تاسیس “یه کیتی جووتیاران” و بسیج روستایی توسعه بخشید، با نوگرایی و نواندیشی، بسیاری از تابوها را فروریخت، نخبگان و دانش آموختگان را در صفوف خود سازماندهی کرد و نماینده ی چپی شد که واقعیت های کردستان را به جای آرمان های تخیلی، هدف کرده بود.


دوم: در مدیریت، اصطلاحی هست با عنوان “”coming back kings” به معنای “بازگشت بزرگان” که تبیین کننده ی غلبه ی سازمان ها بر مشکلات، پس از یک دوره فرونشست و بازگشت آنها به دوران موفقیت است.


آیا کومه له می تواند به مسیر خود بازگردد؟
کومه له برای بازگشت به مسیر، باید به همان ویژگی هایی بازگردد که در زمانی کوتاه، این سازمان را به مدار یکی از عمده ترین و مهم ترین نیروهای مقاومت در منطقه ارتقا بخشید.


پ.ن: انگیزه ی نوشتن این یادداشت کوتاه، شرکت در مراسم بزرگداشت مادر کاک جلال ناوه و فرصت دیدار با جمعی از پیشمرگان دیرین و پیشقراولان کومه له است
عکس: قادر فرجی

Related posts

کردها همچنان در کانون تصمیم سازی و تصمیم گیری خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

پ.ک.ک و پارتی، دام ها و سرشکست ها

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید