یادداشت

Image default
گزیده یادداشت

یادداشت
یک: ایالات متحده ی آمریکا، با شروع حرکت از سه مولفه ی “رویداد”، “روند”، و “تاثیر”، اکنون با ورود تدریجی به مرحله ی “اقدام”، به نقطه ی “کنشگری فعال” رسیده است.
دو: مرحله ی “تهدید” و “نمایش تهدید” را نیز با موفقیت پشت سر گذارده و به آرامی، بدون آنکه بر اقتصاد جهانی _ نقطه ای که ایران می توانست آن را تبدیل به یک مزیت کند- تاثیر چندانی بگذارد وارد مرحله ی “عملی کردن تهدید” می شود.
سه: نکته ی مهم اما، عامل “تحقیر” است. نمایش تحقیر صدام حسین و معمر قذافی، بعد از سقوط سیستم های متبوع این دو انجام شد اما گویا برای جمهوری اسلامی، “تحقیر پیش از سقوط”، گزینه ی مورد نظر است.
چهار: ممکن است تحقیر پیش از فروپاشی، برای سپاه پاسداران نیز در نظر گرفته شده باشد.
پنج: “بازی نامتقارن ایران”، با “تئوری مرد دیوانه” و “تحریم های فلج کننده”، کارایی خود را تقریبا از دست داده است.
شش: ایران، “زمان” و “امکان” را به طور کامل از دست داده است و عنصر “مکان” نیز به دلیل هراس از “نا آرامی های محتمل داخلی” و “فروپاشی اقتصادی”، نقطه ی اطمینان ندارد.
هفت: آمریکا با تحریم های جدید، عملا راه دیپلماسی را هم هوشمندانه بست و در ادامه، به دنبال کسب مجوزهای حقوقی برای تکمیل پروژه_پروسه ی فروپاشی خواهد بود.
منبع: منابع مربوط به “مطالعات آینده”

Related posts

نگاهی بر پیام کوردستان شرقی در نوروز امسال از دیدگاه بهزاد خوشحالی، نویسنده و محقق کورد

جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظام سلطه

بهزاد خوشحالی

آب خواهیم شد

بهزاد خوشحالی

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

“با ئێمە بین و هەمیشەیی بین”

بهزاد خوشحالی

نامه ای به رزم آور، برادر بزرگوارم کاک رضا کعبی

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (5)

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

حقوق بشر،خوانشي نو

دیدگاه خود را بنویسید