یک استراتژی برای انتخابات

Image default
گزیده یادداشت

یک استراتژی  برای انتخابات
یک: تبدیل فقر گسترده و فساد فراگیر به یک “تصویر عمومی”
دو:اعمال سیاست تحمیل تصویرهای عمومی توسط نامزدهای ریاست جمهوری به مخاطب
سه: به کارگیری تبلیغات و رسانه با هدف تبدیل تصویرهای عمومی به “عبارات ساده اندیشانه”(صرفنظر از وابستگی جناحی)
چهار: دامن زدن به تصویر عمومی از طریق “واقعیت بافی” به وسیله ی اتاق های فکر جناحی
پنج: تزریق مسکن های گفتاری به مردم
شش: جلب مشارکت
هفت: عبور از بحران

Related posts

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

تروریسم یا خود تروریسم (Self-Terrorism)

ویستم بێژم پیرۆز نەوێت بەڵام

they are devils of fellows

یک گفتگوی سازنده شامل چه مراحلی است

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش هفتم)

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

خاستگاه کوردها (11)

بهزاد خوشحالی

سیر تحول مفهوم رهبری 

دیدگاه خود را بنویسید