Image default

روی نقاط تاریک، ذره بین بگذارید

روی نقاط تاریک، ذره بین بگذارید

خورشید همیشه از “روژهه لات” طلوع می کند

به این نقشه توجه کنید:

نخست: در این طرحواره، از یک قانون در فیزیک برای توضیح وضعیت کردستان استفاده شده است.(حرکت پاندولی یا حرکت آونگی)

توضیح: سه سال پیش به این موضوع پرداخته ام؛ سال گذشته آن را یادآوری کردم و اکنون دوباره می گویم. توجه هم نکنید مهم نیست تنها هزینه و زمان از دست می روند.

دوم: اگر با استفاده از این مدل، به کردستان نگاه کنید دیگر رقابت پ.ک.ک و پارتی برای شما عجیب نخواهد بود.

سوم: اگر این گونه به کردستان نگاه کنید متوجه خواهید شد “شنگال” می تواند یکی از نقاط تعادل باشد.(نقاط تعادل دیگری نیز وجود دارند)

چهارم: اگر با این مدل به کردستان نگاه کنید دیگر یکدیگر را نفرین نخواهید کرد.

پنجم: اگر با استفاده از این مدل به موضوع دقیق شوید نزدیکی پارتی به ترکیه و پ.ک.ک به ایران طبیعی تر جلوه خواهد کرد.

ششم: اگر با این مدل، به کردستان نگاه کنید عضویت پ.ک.ک در محور روسیه، ایران، سوریه و پارتی در محور ترکیه و غرب را راحت تر تحمل خواهید کرد.

هفتم: اگر با این مدل به منطقه نگاه کنید معادلات و نامعادلات منطقه را که حول ظهور یک قواره ی سیاسی جدید در خاورمیانه می گردند بهتر درک خواهید کرد.

هشتم: اگر با این مدل تحلیل کنید دیگر فرصتی برای عقده گشایی و نفرت پراکنی علیه روژهه لات نخواهید داشت.

نهم: با این مدل، اگر دقیق تر شوید متوجه خواهید شد که کلید گمشده ی این روزهای ملت کرد برای دستیابی به آرزوی دیرینه، روژهه لات است.

دهم: حرکت آونگی اگر به صورت کامل انجام نشود در کوتاه مدت هیچ چیز درست نخواهد شد و در بلندمدت، همه چیز نابود خواهد شد.

و سخنی با پارتی و پ.ک.ک

یک: تا “روژهه لات” وارد جنبش نشود مساله ی کردستان همچنان در وضعیت ناپایدار خواهد بود حتی اگر سه بخش دیگر کردستان نیز به ظاهر مستقل شوند. این را حرکت پاندولی به ما می گوید. گاهی قوانین فیزیک، سیاست را تسلیم خود می کنند.

دو: ایران، بهتر و بیشتر از همه می داند که حرکت آونگ، با روژهه لات کامل خواهد شد. دیدید که چگونه راسان حزب دمکرات- با همه ی محدودیت های خود- جمهوری اسلامی را آنچنان مضطرب کرد؟

سه: با یکدیگر رقابت کنید کنید اما به یکدیگر تنه نزنید. رقابت طبیعی است اما تنه زدن هزینه زاست. شما اکنون یک عضو به رسمیت شناخته شده در محور خودتان هستید.

چهار: روی نقاط تاریک ذره بین بگذارید؛ “روژهه لات” را می گویم. خورشید همیشه از شرق طلوع می کند

پنج: به نقشه ای که گذاشته ام دقیق تر شوید. توجه هم نکنید مهم نیست، تنها هزینه و زمان بیشتری از دست خواهید داد اما سرانجام مجبور خواهید شد….

یادداشت

بهزاد خوشحالی

“فضیلت کورد”، “رذالت ایرانی-اسلامی”

اخلاق انسان عمیقا آسیب دیده

بهزاد خوشحالی

چالش‌های فراروی ايران

بهزاد خوشحالی

“جنگ” ديگر شرم آور نيست

بهزاد خوشحالی

به کدامين سو؟!….

بهزاد خوشحالی

ناوچەگەرا و ناوچەگەرایی 

هویت

بهزاد خوشحالی

رهایی

بهزاد خوشحالی