پرده هایی از “ارکستر ضد ایرانی”

Image default
گزیده یادداشت

پرده هایی از “ارکستر ضد ایرانی”

-ایجاد یک فضای معنادار در جهت تسلط کامل بر خاورمیانه

-هماهنگی رئالیسم روسی با پسا نئورئالیسم آمریکایی

-همگرایی علیه منافع ملی ایران

-بازگشت به اجماع بین المللی علیه ایران

-دامنه ی تحریم های فلج کننده علیه ایران تا مرز رویارویی مستقیم

-تهییج ایران

-عملیات حاد و شدید

-ایجاد لایه های هماهنگی میان واشنگتن، مسکو، لندن و پاریس

-ایجاد یک فضای معنادار میان ریاض، آنکارا و قطر به رهبری اسراییل برای محاصره ی منطقه ای تهران

-دادن امتیازات بیشتر به چین و روسیه برای دستمایه کردن آنها

****

به نظر می رسد “زمان صورت سمفونی توفنده ای را به خود گرفته است که هر لحظه ی آن، سرشار از هماهنگی ها و آهنگ هایی است که قلبی را از تپش باز می دارد”….

منبع: رسانه ها، نگاه تحلیل گران

جمله ی داخل گیومه از “ایروینگ ستون” است

Related posts

دیپلماسی و قدرت، با یکدیگر پیوند خورده‌اند

بهزاد خوشحالی

اروپا و چرایی نگاه امنیتی به برجام

لرستان، ظهور بازیگر جدید هویتی

رۆژهەلات و “سیاسەتی ساندویچ”

بهزاد خوشحالی

خط سوّم (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و سياست(توطئه) کردی کردن جنگ در کردستان

بهزاد خوشحالی

تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل – بخش سوم

دیدگاه خود را بنویسید