Browse Category

ڕوانگە

556 Articles
Behzad

طنز سياه نخبه كشی

January 26, 2011

پیشکش به سعید ساعدی و دلیر اسکندری من به ارزش اعلايي قايلم . من هرگز به خود نمي‌گويم چه فايده؟ من درباره‌ي سود وزيان راهي كه برگزيده‌ام از خود نمي‌پرسم . ” چرا...

Behzad

بيان حقيقت در برابر قدرت

January 26, 2011

در مطالعات بسياري كه راجع به ” روشنفكران ” انجام شده است ، همواره يك نكته در قانون توجه قرار گرفته و يک موضوع ديگر مورد بي مهري قرار گرفته است : نكته اي كه بسيار...

Behzad

جمهوري كردستان يا جمهوري مهاباد؟

January 22, 2011

وارونه نويسي در تاريخ براي به دست آوردن يك ديدگاه درباره ي هويت تاريخ،بايد از يك  سلسله معيارها استفاده كرد . با توجه به آن معيارهاست كه مي توان دقيقاً درك كرد ماهيت...

Behzad

قاضی محمد و جمهوری کردستان

January 22, 2011

 قاضی محمد و جمهوری کردستان قیام قاضی محمّد به دلیل ماهیت متمایز و ویژگی سیاسی مدرن آن، مهمترین جنبش در تاریخ سیاسی ملت کرد به شمار می آید. بنیادی ترین ویژگی قیام...

Behzad

حقیقت، زبان مشترک

January 22, 2011

حقیقت، زبان مشترک انسان است و انسانیت نیز با حقیقت طلبی و حقیقت خواهی معنا پذیر می‌شود. به همین خاطر زبان انسانهایی که در راه حقیقت، جان بخت کرده یا به شکنجه و آزار و...