Browse Category

بژاردە باس

209 Articles
Behzad

“حکايت سياست و سرزمين”

August 25, 2016

ترسي است بي نظير هنگامي که سياست مي فروشد شهر را به پيچ و خم هاي تکرار هر بار چرخشي از سياست به سياه؛ گردشي ديگر اين بار سياهه به سياهچال سياه دان **** حکايت سياست...

Behzad

فصل قلم

July 3, 2016

“فصل قلم” هم کم کم تمام ديرگاهي است نوشتن، به “گرگ سالي” مي زند شنيده ام اين پاييز، باران خوبي داريم از همين فردا گلوله مي کارم به هواي قطاره قطاره فشنگ،...

Behzad

می‌توان

June 16, 2016

می توان “تهدید” “قطبی شدن” دو رویکرد “مذاکره”-“مقاومت” را به “فرصت” “چماق و هویج” علیه “دشمن مشترک” تبدیل کرد. البته با...

Behzad

شعار محدود

March 27, 2016

شعار محدود، مقاومت نامحدود؛ نه مبارزه با مسوولیت...

Behzad

“شعله ی رقصان امید باشید”

March 18, 2016

اگرچه ویرانی و خون اگرچه جنگ و جنون اگرچه هزاران هزار دور همچنان اما آمیزه ی عشق و شور…. می گویند نومیدی، درست در نقطه ی اوج، به امید پهلو می زند و در انتهای یک...

Behzad

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

March 17, 2016

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی، نیازی به این کار نیست. به مبارزان بیاموز چگونه فکر کنند، آنها خود، بهترین راه را انتخاب خواهند...